Polecamy

Profesjonalna polerka samochodowa

Jak sprawdzić zniżki OC?

OC a AC

Znasz podstawowe różnice pomiędzy OC i AC? Wiesz, że za brak OC zapłacisz sporą karę, a posiadanie AC jest dobrowolne? Sprawdź, dlaczego możesz pozwolić sobie na najtańsze OC, a w AC powinieneś rozsądnie zainwestować. 


OC a AC - co to jest?


AC, a więc Autocasco, jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, obejmującego samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe. Autocasco ubezpiecza maszynę przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Obejmuje ono przede wszystkim ubezpieczenie od pożarów, wybuchów, powodzi, huraganów, lawin, gradu i innych zjawisk atmosferycznych, a także od kradzieży, uszkodzeń przez zwierzęta lub osoby trzecie oraz od wypadków i kolizji z pojazdami, ludźmi i zwierzętami przebywającymi poza pojazdem.

Autocasco nie dotyczy przypadków takich jak: kradzież samochodu związana z lekkomyślnością kierowcy, szkody spowodowane umyślnie lub pod wpływem alkoholu, uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania pojazdu, jego naprawy lub konserwacji, jak również szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub powstałe w związku z ruchem pojazdu nieposiadającym ważnej rejestracji i badania technicznego.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, którego zadaniem jest ochrona posiadaczy pojazdów mechanicznych od ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zarówno ruchem, jak i postojem ubezpieczonych pojazdów. Co istotne, ubezpieczenie OC gwarantuje wypłacenie odszkodowania za szkody, które spowodował kierowca pojazdu osobom trzecim. W przypadku, gdy nastąpi wypadek czy kolizja, kierowca nie jest zmuszony do wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni - robi to za niego jego ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz gdy szkoda została wyrządzona specjalnie.


OC a AC - różnice 


Podstawową różnicą pomiędzy OC i AC jest fakt, że OC jest obowiązkowe, posiadanie AC zaś - dobrowolne. AC chroni nasz majątek, OC natomiast cudzy. Co istotne, zasady działania OC określa ustawa, a żaden z ubezpieczycieli nie ma możliwości zmiany zakresu jego działania. AC różni się w zależności od danego towarzystwa ubezpieczeniowego i wybierane jest pod kątem potrzeb danego klienta. W momencie, gdy dojdzie do szkody całkowitej, a więc sytuacji, w której naprawa się nie opłaca, należy wyliczyć odszkodowanie. Czyni się to, odejmując cenę wraku od cenę samochodu przed szkodą. W przypadku OC naprawa okazuje się nieopłacalna, gdy jej koszt przekracza wartość samochodu przed szkodą aż o 100%, w przypadku AC - o 70%.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Ubezpieczenie OC na motocykl

Coraz częściej motocykl okazuje się być znakomitą alternatywą dla samochodu, szczególnie...

Jesteś specjalistą IT? Potrzebujesz dobrego...

Są takie zawody, których wykonywanie wiąże się z ryzykiem. Jednym z nich jest...

Czy warto korzystać z porównywarek...

Większość ludzi chciałoby zakupić polisę ubezpieczeniową po jak najniższej cenie...