Polecamy

Jak zorganizować wyposażenie dobrego warsztatu samochodowego?

Jak sprawdzić zniżki OC?

OC a AC

Znasz podstawowe różnice pomiędzy OC i AC? Wiesz, że za brak OC zapłacisz sporą karę, a posiadanie AC jest dobrowolne? Sprawdź, dlaczego możesz pozwolić sobie na najtańsze OC, a w AC powinieneś rozsądnie zainwestować. 


OC a AC - co to jest?


AC, a więc Autocasco, jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, obejmującego samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe. Autocasco ubezpiecza maszynę przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Obejmuje ono przede wszystkim ubezpieczenie od pożarów, wybuchów, powodzi, huraganów, lawin, gradu i innych zjawisk atmosferycznych, a także od kradzieży, uszkodzeń przez zwierzęta lub osoby trzecie oraz od wypadków i kolizji z pojazdami, ludźmi i zwierzętami przebywającymi poza pojazdem.

Autocasco nie dotyczy przypadków takich jak: kradzież samochodu związana z lekkomyślnością kierowcy, szkody spowodowane umyślnie lub pod wpływem alkoholu, uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania pojazdu, jego naprawy lub konserwacji, jak również szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub powstałe w związku z ruchem pojazdu nieposiadającym ważnej rejestracji i badania technicznego.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, którego zadaniem jest ochrona posiadaczy pojazdów mechanicznych od ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zarówno ruchem, jak i postojem ubezpieczonych pojazdów. Co istotne, ubezpieczenie OC gwarantuje wypłacenie odszkodowania za szkody, które spowodował kierowca pojazdu osobom trzecim. W przypadku, gdy nastąpi wypadek czy kolizja, kierowca nie jest zmuszony do wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni - robi to za niego jego ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz gdy szkoda została wyrządzona specjalnie.


OC a AC - różnice 


Podstawową różnicą pomiędzy OC i AC jest fakt, że OC jest obowiązkowe, posiadanie AC zaś - dobrowolne. AC chroni nasz majątek, OC natomiast cudzy. Co istotne, zasady działania OC określa ustawa, a żaden z ubezpieczycieli nie ma możliwości zmiany zakresu jego działania. AC różni się w zależności od danego towarzystwa ubezpieczeniowego i wybierane jest pod kątem potrzeb danego klienta. W momencie, gdy dojdzie do szkody całkowitej, a więc sytuacji, w której naprawa się nie opłaca, należy wyliczyć odszkodowanie. Czyni się to, odejmując cenę wraku od cenę samochodu przed szkodą. W przypadku OC naprawa okazuje się nieopłacalna, gdy jej koszt przekracza wartość samochodu przed szkodą aż o 100%, w przypadku AC - o 70%.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Cena ubezpieczenia autocasco

Autocasco ubezpiecza maszynę przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Obejmuje ono...

Czy warto korzystać z porównywarek...

Większość ludzi chciałoby zakupić polisę ubezpieczeniową po jak najniższej cenie...

Jak sprawdzić zniżki OC?

Zniżkami OC nazywamy rabat, który ubezpieczyciele przyznają wszystkim kierowcom mogącym...