Polecamy

Co znaczy skrót OC?

Telewizyjne inspiracje na deszczowy weekend

Ubezpieczenie AC

Szkoda całkowita AC

AC, czyli Autocasco, to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku szkody powstałej w wyniku kradzieży, wypadku lub uszkodzenia pojazdu. Czy w razie szkody całkowitej AC można naprawić samochód?


Szkoda całkowita AC - czy można naprawić auto? 


W przypadku AC szkoda całkowita nie jest rozumiana identycznie jak przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Jeśli chodzi o AC, nawet gdy koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu i zasądza się szkodę całkowitą, wiążącą się z wypłatą odszkodowania, ubezpieczony ma prawo przed sądem domagać się zmiany decyzji i naprawy pojazdu.


Szkoda całkowita AC - a co z wrakiem? 


Wiele z towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia pomoc w sprzedaży wraku na aukcji. W większości przypadków jest to najwygodniejsza i niejednokrotnie najbardziej korzystna ze wszystkich możliwości. Istnieje także opcja samodzielnej sprzedaży wraku - w tym wypadku należy zrobić to tak szybko, jak to możliwe, ponieważ za każdy pojazd (nawet za ten nienadający się do jazdy) wymagane jest uiszczanie składek OC. W razie oddania wraku do kasacji, rozliczenie szkody od ubezpieczyciela jest możliwe dopiero po przedstawieniu rachunku za wykonanie kasacji przez stację demontażową. Po wykonaniu kasacji istnieje prawo do wyrejestrowania samochodu, a za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej można uzyskać zwrot części składki. W tym celu konieczny jest kontakt ze swoim ubezpieczycielem.


Szkoda całkowita AC - co dalej? 


Po szkodzie całkowitej (prócz kasacji lub sprzedaży wraku) możliwa jest naprawa samochodu. Firma ubezpieczeniowa odmówi wypłacenia ubezpieczenia lub znacząco zmniejszy jego wysokość w przypadku, gdy kierowca nie stosował się do przepisów ruchu drogowego, był pod wpływem środków odurzających, spowodował kolizję umyślnie, lub gdy umowa AC posiada zapis o udziale własnym, albo samochód nie posiada aktualnego badania technicznego pojazdu.


Szkoda całkowita AC - przepisy 


W ubezpieczeniach komunikacyjnych wyróżnić można 2 typy szkód, takie jak szkoda całkowita i szkoda częściowa. Szkoda całkowita następuje w sytuacji, w której naprawa się nie opłaca i towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie. W przypadku AC, aby naprawa była nieopłacalna, jej koszt musi przewyższać wartość samochodu o 70%. W opisanej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie wynoszące równowartość samochodu przed wystąpieniem szkody, pomniejszone o wartość pozostałości auta, czyli wraku. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać sumy ubezpieczenia Autocasco. W momencie wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą, umowa AC wygasa, a co za tym idzie - przestaje obowiązywać. Szkodą częściową AC nazywamy uszkodzenie pojazdu w stopniu nieprzekraczającym 70% jego rynkowej wartości w momencie zaistnienia szkody.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Co obejmuje ubezpieczenie autocasco?

Autocasco to całkowicie dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od...

Cena ubezpieczenia autocasco

Autocasco ubezpiecza maszynę przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Obejmuje ono...

Ubezpieczenie AC dla samochodu osobowego

Autocasco jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, obejmującego samochód...