Polecamy

Czy warto wykupić Autocasco?

Czy warto korzystać z porównywarek internetowych?

Porady ubezpieczeniowe

Samochód zastępczy z ubezpieczenia AC

W przypadku AC szkoda całkowita zostaje zasądzona w momencie, w którym koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu. Wiąże się ona z wypłatą odszkodowania, jednak ubezpieczony ma prawo domagać się zmiany decyzji i naprawy pojazdu. Zarówno w przypadku szkody całkowitej, jak i szkody częściowej, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapewnienia samochodu zastępczego poszkodowanemu.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych wyróżnia się 2 typy szkód: szkodę całkowita i częściową. Całkowita obejmuje sytuacje, w których naprawa się nie opłaca, a towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie. By naprawa była nieopłacalna w przypadku AC, jej koszt musi przewyższać wartość samochodu o 70%. Wypłacane jest wtedy odszkodowanie, które osiąga równowartość samochodu przed wystąpieniem szkody, a jego kwota jest odpowiednio pomniejszona o wartość pozostałości auta (wraku). Wysokość odszkodowania nie może przewyższać sumy ubezpieczenia autocasco. Umowa AC wygasa w momencie wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą. Szkoda częściowa AC charakteryzuje się uszkodzeniem pojazdu w stopniu nieprzekraczającym 70% jego rynkowej wartości w momencie, kiedy powstała szkoda.

W przypadku zaistnienia szkody częściowej, która kwalifikuje samochód do naprawy, auto zastępcze przyznawane jest poszkodowanemu na cały okres jej trwania. Należy uwzględnić tu zarówno naprawę, jak również czas oczekiwania na przystąpienie do niej, oczekiwanie na zamówione części i na kosztorys oraz czas niezbędny do odbioru samochodu przez ubezpieczonego. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie zamierza wynająć auta na cały okres bez samochodu, powinno się wypożyczyć pojazd samodzielnie, a kosztami obarczyć ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że wypożyczone auto musi być tej samej klasy, co uszkodzony samochód. Jeśli nastąpi szkoda całkowita, z samochodu zastępczego można korzystać od dnia zniszczenia pojazdu właściwego do momentu nabycia nowego. Kiedy kupno nowego samochodu jest niemożliwe pomimo wypłacenia przez ubezpieczyciela należnych środków, a właściciel odpowiednio uargumentował zaistniałą sytuację, towarzystwo ubezpieczeniowe wciąż musi opłacać koszty wynajmu pojazdu zastępczego.

Jeśli wypadek wydarzył się z twojej winy, samochód zastępczy przysługuje ci wyłącznie w momencie, kiedy masz wykupioną polisę autocasco. Uzyskanie samochodu zastępczego na czas trwania naprawy lub do momentu kupienia nowego, przebiega w tym wypadku podobnie jak w przypadku kolizji, której winien jest inny kierowca.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Brokerzy ubezpieczeniowi- dlaczego warto z nimi...

​ Życie bez ubezpieczenia jest w dzisiejszych czasach bardzo ryzykownym posunięciem. Warto...

Czy warto korzystać z porównywarek...

Większość ludzi chciałoby zakupić polisę ubezpieczeniową po jak najniższej cenie...

Dowiedz się ile kosztuje ubezpieczenie samochodu...

Czy wiesz, że oferty OC dla konkretnego kierowcy mogą różnić się nawet o kilka tysięcy...