Polecamy

UFG - sprawdź OC

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Instytucje

UFG - sprawdź OC

W przypadku, gdy sprawca kolizji nie zamierza podać swojego numeru polisy, ważność jego OC można sprawdzić w UFG, czyli w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Potrzebny jest do tego jedynie numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją mającą za zadanie wypłatę odszkodowań wszystkim poszkodowanym w wypadkach drogowych, które zostały spowodowane przez kierowców nieposiadających ważnego ubezpieczenia OC lub przez niezidentyfikowanych sprawców.

W przypadku, gdy ofiara kolizji posiada wykupione ubezpieczenie AC (autocasco), wypłata należności następuje właśnie z niego, UFG finansuje natomiast koszty dodatkowe i utracone zniżki. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca pieniądze także w razie ogłoszenia upadłości przez ubezpieczyciela. Co istotne, kwoty wypłat od UFG z ubezpieczeń OC wynoszą 100% należnych odszkodowań i świadczeń. Z umów ubezpieczenia na życie UFG wypłaca już 50%, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 30 tysięcy euro. Fundusz ubezpieczeń gwarancyjnych nie tylko wypłaca świadczenia ofiarom wypadków drogowych, które zostały spowodowane przez pojazdy bez OC lub niezidentyfikowanych sprawców. UFG ma za zadanie również kontrolowanie, czy każdy posiadacz samochodu wykupił obowiązkowe OC. W tym celu fundusz prowadzi specjalną bazę danych, obfitującą w informacje o wszelkich polisach komunikacyjnych OC, które zostały sprzedane. Właśnie dzięki niej w kilkanaście sekund możesz sprawdzić, czy sprawca wypadku, w którym uczestniczyłeś, posiada ważne OC.


UFG - sprawdzenie OC 


Wystarczy, że odwiedzisz stronę www.ufg.pl i klikniesz w zakładkę „Sprawdź OC dla pojazdu”. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego lub VIN pojazdu, którego ważność OC chcesz sprawdzić, przechodzisz do kliknięcia „dalej”. W ostatnim kroku otrzymujesz informacje dotyczące firmy, w której pojazd ma wykupioną polisę ubezpieczeniową. Samo zweryfikowanie ważności OC jest bezpłatne, jednak informacje pojawiające się na stronie dotyczą wyłącznie ważności OC na dzień wybrania zapytania.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Jakie są korzyści z członkostwa w Izbie...

Dzisiaj przedsiębiorcy mogą być zadowoleni z faktu, że wiele firm decyduje się na ciekawą...